Disclaimer

Hoewel de informatie op de website van burtoncar.com zorgvuldig is samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie kan te allen tijde door burtoncar.com worden gewijzigd.

Ondanks de zorg die door burtoncar.com aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden informatie is besteed kan burtoncar.com niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens.

Bezoekers van burtoncar.com kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op burtoncar.com aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met ons. Burtoncar.com is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan burtoncar.com.

Op deze website en gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle bezoekers van burtoncar.com worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden en ons privacy reglement.

© Copyright BCC 2020
Alle rechten voorbehouden